Публикувана от:
Гост
Населено място
Лозенец, София-град

Разпространение на постигнатите резултати BG05M9OP001-4.001-0076-C01

Обява ID: 1406
Видяно: 13
Добавена на:: 13-05-2019
Изтича: 12-05-2020
0.00 ( 0 оценки )

Описание

Във връзка с разпространението на резултатите от изпълнението на проект  № BG05M9OP001-4.001-0076-C02,  с наименование Трансфер и въвеждане на социални иновации в „Ринго 2005 Б“ ЕООД,  по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. на 15.12.2018г. ще бъде организиран информационен ден в зала в квартал Лозенец, гр. София , който цели да запознае широката аудитория с оценка от постигнатите резултати на приложимостта на иновативните елементи.

Вход свободен!
Телефони за подробности относно събитието:
Даниел Спасов- 0888221514
Елена Кръстева- 0882551585

Рейтинг

Качество
Цена
Отзивчивост

Обяви на потребителя