Условия за ползване

Общи Правила и Условия за ползване на сайта за обяви

1. Сайтът за обяви Myoffers.bg предоставя на добросъвестни Ползватели правото да подават безплатни обяви за определени срокове от време.

Правила за съдържанието на обява:

2. НЕ СЕ ПРИЕМАТ (ПРЕМАХВАТ СЕ) ОБЯВИ:

2.1 Които имат противозаконно, противоречащо на моралните норми, оскърбително текстово или графично съдържание.

2.2 Които не съответстват или частично не съответстват с конкретния раздел на сайта.


2.3 Без точно и детайлно описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа.

2.4 В които не са попълнени или са попълнени неправилно задължителните полета.


2.5 Които съдържат некоректна или погрешна информация.

2.6 С цена или характеристики, различни от упоменатите в обявата.

2.7 Със снимки или графика, които не съответстват на конкретното предложение, съдържащо се в текста на обявата.

2.8 Които по какъвто и да е начин нарушават Авторските права и запазени търговски марки.

2.9 Обяви, които са ориентирани към събирането на информация за ползвателите.

2.10 Обяви за работа във видеочатове, еротични фото- и видеосесии.

2.11 Множество обяви свързани със / предлагащи една и съща дейност

2.11.1 Обяви с едно и също съдържание.

2.12 Със снимки или графика, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други сайтове за обяви.

2.13 Обяви с несъответстваща категория на съдържанието.

2.14 С грешен синтаксис

2.15 Множество обяви свързани със / предлагащи един и същ продукт

2.16 Спам и нерегулирана реклама

2.16 Обяви без или с непълно съдържание / описание

2.17 Обяви написани на различен от Български език

2.18 Обяви подадени с невалиден имейл адрес

3. Администраторите на сайта премахват всички обяви, съдържащи нарушения на Правилата, изброени в т.2

4.Всеки потребител има право само на една регистрация с един имейл адрес по негов избор като физическо или като юридическо лице.

5. На всяко първо число на месеца се ревизират (изтриват) изтеклите (невалидни) обяви.

6. Предложените от Вас безплатни обяви може да бъдат отхвърлени, ако не съвпадат с тематиката на myoffers.bg, или по преценка на редактора. Благодаря за разбирането!