Непълните или съвсем кратки описания водят до обаждания и съобщения за допълнителна информация, което е ангажиращо и притеснително както за купувача, така и за просдавача. Опиши най-подробно артикула, който продаваш.

По-подробното описание дава детайлна информация и получаваш по-голям шанс за успешна продажба на продукта.

Опиши реалното състояние на артикула, включително и всички забележки (ако има такива). Опиши причината, поради която го продаваш продукта, от къде е.

Провери правописа, както и правилното изписване на марката на продукта който продаваш. Неправилното изписване на марката води до по-ниска откриваемост на продукта който продаваш.